Całoroczne hale namiotowe

Całoroczne hale namiotowe

Całoroczne hale namiotowe

W naszej ofercie można znaleźć różne typy hal przeznaczonych do eksploatacji cały rok, które mogą funkcjonować jako hale magazynowe, sportowe, produkcyjne, a także namioty imprezowe. Mogą być to zarówno hale magazynowe na wynajem, jak i wykonane w celu sprzedaży – na zamówienie.

Wszystkie te konstrukcje, różne zadaszenia namiotowe o dowolnej funkcji, spełniają wymagania PN-EN 13782, a zastosowane w nich rozwiązania techniczne umożliwiają przyjmowanie obniżonego obciążenia śniegiem zgodnie z normą. Podstawową zasadą jest takie kształtowanie bryły hali, aby jej kształt umożliwiał samoczynne zsuwanie się śniegu – kształt powinien być jak najbardziej obły (np. produkowane przez nas hale typu CYL, TFS, WLS, KRAT). To jest jednak dopiero pierwszy warunek, którym powinny się wyróżniać namioty całoroczne.

Drugi warunek to zapewnienie, aby powłoka dachu hali była wyprężona w dwóch kierunkach, zarówno na szerokości jak i długości hali. Najlepszym rozwiązaniem, z punktu widzenia bezpieczeństwa, jest jej wyprężenie w sposób mechaniczny. Mniej bezpiecznym systemem jest wyprężanie poprzez powietrze wdmuchiwane pomiędzy dwie warstwy powłoki (system zawodny w przypadku przebicia balonu lub braku zasilania elektrycznego urządzenia tłoczącego powietrze do dachu warstwowego).

Zadaszenia namiotowe całoroczne o powłoce dachu napiętej w dwóch kierunkach wraz z zastosowanym odpowiednim kąta połaci, umożliwiają samooczyszczanie się dachu ze śniegu i uniknięcie gromadzenia się śniegu w zagłębieniach powłoki (nie tworzą się tzw. wory śnieżne). Śnieg pod własnym, niewielkim ciężarem zsuwa się po śliskim tworzywie materiału powłoki. Z praktyki wiemy, że hale namiotowe całoroczne powinny mieć minimalny kąt nachylenia dachu wynoszący 25 stopni.

Dodatkowym dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o namioty całoroczne, jest zastosowanie w hali ogrzewania awaryjnego. Nie chodzi tu o osiąganie wysokich temperatur, gdyż nawet niewielkie podgrzanie powietrza wewnątrz hali powoduje odspojenie się śniegu od plandeki dachu i zsunięcie poza halę. Muszą być także spełnione warunki opisane powyżej – zsuwający się śnieg nie może napotkać po drodze na żadne przeszkody.

Postępując odpowiedzialnie i oferując hale namiotowe całoroczne należy wyciągać wnioski z awarii, które zdarzają w halach namiotowych nieprzystosowanych do zimy i w połączeniu z „podpatrzonymi” rozwiązaniami stosowanymi przez firmy z Europy a także np. z Kanady (zimy bardziej śnieżne niż u nas) proponujemy takie konstrukcje, które zapewniają bezpieczeństwo dla ludzi i mienia.

Leave a Comment

Your email address will not be published.