Czy wymagane jest pozwolenie na budowę?

Czy wymagane jest pozwolenie na budowę?

Czy wymagane jest pozwolenie na budowę?

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane w art. 29 i 30 określa wymagania w tym zakresie i wymienia obiekty, które wymagają jedynie zgłoszenia, a także te, które wymagają pozwolenia na budowę. Jednak zgodnie z prawem, bez względu na ich przeznaczenie (namioty magazynowe, imprezowe itp.) i rodzaj konstrukcji, zawsze należy powiadomić o ich postawieniu właściwy do tego urząd. W dużych miastach są to zwykle Wydziały Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego, a mniejszych miejscowościach i wsiach wydziały w Starostwach Powiatowych danego rejonu.

Nie jest natomiast istotne to, czy namioty magazynowe będą zamontowane do fundamentów betonowych lub punktowych stóp fundamentowych, czy tylko na tzw. szpilki (stalowe kotwy wbijane do gruntu). Nie ma też znaczenia,  czy zadaszenia namiotowe zostały zakupione u producenta czy jest to wynajem hal namiotowych. Prawo budowlane różnicuje wymagania tylko w zależności od okresu, na jaki ustawiony jest obiekt i mogą to być zarówno namioty sferyczne jak i namioty magazynowe; pod uwagę brane są tylko dwa przypadki.

Pierwszy to obiekty tymczasowe ustawione na okres do 120 dni – te nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Drugi przypadek to obiekty ustawione na okres ponad 120 dni i wtedy pozwolenie na budowę jest wymagane. W pierwszym przypadku procedura powiadomienia urzędu jest uproszczona i inwestor wypełnia odpowiedni formularz o nazwie „Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”. Urząd wydaje stosowne zaświadczenie, że nie wnosi sprzeciwu. Jeżeli go nie wyda, to po upływie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia uznaje się, że takiego sprzeciwu nie wnosi.

W tej uproszczonej procedurze nie jest wymagany żaden projekt wykonany przez osobę z uprawnieniami budowlanymi. Natomiast, jeśli hala ma być ustawiona na terenie publicznym, to  może być wymagane dołączenie mapki z zaznaczoną lokalizacją hali. Mogą wystąpić też przypadki bardziej złożone, gdy hala tymczasowa ma pełnić funkcje publiczne np. targi czy wystawy, gdzie wchodzi w grę wynajem namiotów (czasami są to namioty sferyczne). Wtedy może być potrzebna opinia rzeczoznawcy p.poż. a gdy funkcja hali będzie związana z żywnością – także opinia sanepidu.

Po okresie 120 dni hala „na zgłoszenie” musi być zdemontowana i nie wystarczy powtórnie jej „zgłosić”, przesuwając o parę metrów (jak często sugerują nam nasi klienci). Interpretacja przepisu jest taka, że można ją powtórnie ustawić, ale na innej działce, dokonując odrębnego zgłoszenia. Jak wcześniej podano, dotyczy to wszystkich obiektów tymczasowych. Do dopełnienia powyższych obowiązków zobowiązany jest inwestor, a nie firma sprzedająca czy montująca halę namiotową.

Z doświadczenia wiemy, że często inwestorzy pomijają te czynności lub okres 120 dni jest dla nich zbyt krótki, bo np. hale magazynowe trzeba postawić niezwłocznie lub przewiduje się, że będzie stała dłużej. Proponujemy wtedy ustawić ją na zgłoszenie i w trakcie okresu 120 dni złożyć pełną dokumentację i uzyskać pozwolenie na budowę. Życie i tak pisze swoje scenariusze w tym względzie.

Uzyskanie pozwolenia na budowę jest procesem bardziej złożonym i zwykle wymaga zatrudnienia osoby z odpowiednimi uprawnieniami np. architekta.

Leave a Comment

Your email address will not be published.