Rodzaje hal i kwestie bezpieczeństwa

Rodzaje hal i kwestie bezpieczeństwa

Rodzaje hal i kwestie bezpieczeństwa

Ze względu na materiał, z którego wykonana jest konstrukcja wsporcza, hale dzielimy na:

  • Hale namiotowe aluminiowe – głównie hale namiotowe na wynajem w tym hale magazynowe oraz namioty imprezowe.
  • Hale o konstrukcji stalowej – w większości namioty magazynowe, namioty sferyczne i inne zadaszenia namiotowe jako obiekty całoroczne.

Można też wyróżnić podział ze względu na przeznaczenie funkcjonalne: sportowe, magazynowe, targowe, imprezowe itd. Głównym wyróżnikiem w tego typu konstrukcjach jest jednak podział ze względu na przeznaczenie użytkowania całorocznego lub sezonowego. Wynika to z konieczności innego projektowania hal mających zapewnić bezpieczeństwo użytkowania także zimą. Wówczas, oprócz wytrzymałości hali na wiatr, muszą być spełnione zasady odporności na obciążenia śniegiem. Wielu klientów pyta nas o to planując np. hale namiotowe na wynajem do zadaszenia sezonowego lodowiska lub gdy chodzi o namioty sferyczne, często ustawiane w górach na stokach narciarskich.

PROJEKTOWANIE HAL NAMIOTOWYCH – BEZPIECZEŃSTWO

Podstawową normą w tym zakresie jest PN-EN 13782 z kwietnia 2007 roku, Obiekty tymczasowe, Namioty, Bezpieczeństwo. W tej europejskiej normie podano wymagania bezpieczeństwa, których należy przestrzegać przy projektowaniu, produkcji, instalacji, sprawdzaniu i badaniu namiotów o powierzchni podłogi większej niż 50m2.

Hale namiotowe są przewidziane do wielokrotnego instalowania i demontażu, bez straty podstawowych właściwości. Można stawiać je tymczasowo, na krótki okres lub długoterminowo, w różnych miejscach i dla różnych celów. Zakres stosowania ww. normy obejmuje wszystkie rodzaje tymczasowo krytych obiektów, które są wykorzystywane na wynajem hal namiotowych oraz jako namioty całoroczne, w tym zadaszenia namiotowe takie jak namioty magazynowe czy namioty imprezowe.

Strefy wiatrowe

Hale namiotowe bez względu na okres ich użytkowania sezonowe lub całoroczne muszą być odporne na obciążenia pochodzące od siły wiatru. Teren Polski został podzielony na trzy strefy wiatrowe:

I strefa o prędkościach:

– 22 m/s (ok. 79 km/h) dla terenów poniżej 300 m n.p.m.

– 25m/s (90km/h) dla terenów położonych poniżej 500 m n.p.m.

II strefa wiatrowa – 26 m/s (ok. 94 km/h)

III strefa wiatrowa o prędkościach: – 22 m/s dla terenów położonych poniżej 300 m n.p.m.

– 30 m/s (108 km/h) dla terenów położonych poniżej 950 m n.p.m.

Od tych prędkości powstają tzw. obciążenia charakterystyczne, które po powiększeniu o różne współczynniki dają w efekcie wartość obciążenia hali od wiatru. Projektanci w swoich obliczeniach hal sezonowych muszą uwzględniać obciążenia od wiatru, a w przypadku hal całorocznych obciążenia od wiatru łącznie z obciążeniami od śniegu. Duży wpływ na obliczenia projektowe hali ma jej kształt

Hale namiotowe o klasycznym kształcie (dach dwuspadowy, pionowa ściana boczna o dużej wysokości – zwykle namioty magazynowe lub namioty imprezowe) mają większe wymagania w zakresie wytrzymałości zastosowanych materiałów konstrukcyjnych niż te o niższych ścianach bocznych. Najlepszym kształtem, ze względu na obciążenia od wiatru jak i śniegu, jest kształt namiotów sferycznych.

Strefy śniegowe

Namioty całoroczne, głównie hale magazynowe i sportowe, które można bezpiecznie użytkować także zimą, muszą być odporne na obciążenia od wiatru i od śniegu. Teren Polski został podzielony na strefy o różnym normowym charakterystycznym obciążeniu śniegiem od 70 kg/m2 do 120 kg/m2 ( w górach jeszcze większe wartości w zależności od wysokości n.p.m.).

Hale namiotowe, ze względu na swoja istotę tj. lekką konstrukcję, projektuje się tak, aby śnieg jak najmniej obciążał dach hali. Można oczywiście projektować i produkować zadaszenia namiotowe na pełne normowe obciążenie śniegiem, lecz jest to niekorzystne ze względu na wysokie koszty konstrukcji wsporczej.

Przytoczona powyżej norma w pkt. 6.4.3.3 dopuszcza zmniejszone obciążenie śniegiem namiotów i przyjmowanie tylko 20 kg/m2, co odpowiada warstwie ok. 8 cm śniegu, pod warunkiem zagwarantowania, że w każdej chwili można taki śnieg usunąć z dachu. Nasza wieloletnia praktyka w projektowaniu, produkcji i eksploatacji hal namiotowych wskazuje jednoznacznie na fakt, że należy mieć ograniczone zaufanie, iż śnieg z dachu uda się mechanicznie usunąć przez osoby odpowiedzialne za zgarnianie śniegu. Jest to metoda bardzo zawodna i nie sprawdza się w warunkach dużych opadów. Przykładem są hale namiotowe na wynajem nieprzystosowane do warunków zimowych, w tym namioty magazynowe czy też namioty imprezowe, które w kilkunastu przypadkach rocznie łamią się pod naporem obciążeń, do których nie są przystosowane. Powinno się tak projektować namioty całoroczne, aby były one zabezpieczone przed gromadzeniem się śniegu na dachu m.in. dzięki rozwiązaniom konstrukcyjnym.

Przytoczona powyżej norma w pkt. 6.4.3.2 dopuszcza właśnie takie zmniejszone obciążenie śniegiem, jeśli namiot jest zabezpieczony przed jego gromadzeniem dzięki konstrukcji lub warunkom eksploatacji.

Leave a Comment

Your email address will not be published.